Responsabilitat Civil

Reclamació d’indemnitzacions derivades de qualsevol tipus de responsabilitat civil incloent l’avaluació del cas i el diagnòstic de les possibilitats d’èxit amb intervenció d’assessors mèdics.

Negociació prejudicial davant el causant del dany i la seva asseguradora.

Elecció de la via processal més adequada per a la interposició d’accions judicials en demanda de danys morals, personals i patrimonials.


Veure tots els serveis