Aquest lloc web i el domini vmfbadvocats.com corresponen a Josep Vallejo Tey, amb CIF  (NIF) 35011119J , advocat col·legiat 15.094 de l’ Il·lustre Col·legi d’ Advocats de Barcelona, amb domicili social al Carrer Balmes, número  129 bis, Barcelona (CP 08008, telèfon  +34 93 452 08 30 i e-mail jvallejotey@telefonica.net.

Condicions generals d’ús 

L’usuari accedeix voluntàriament a aquest lloc web, el que implica que ho utilitzarà conforme al present avís legal i les Condicions Particulars de certs serveis, la llei, la moral, la bona fe i/o els bons costums.

Josep Vallejo Tey es reserva el dret a modificar sense previ avís el contingut d’aquest avís legal, i per tant, per a una correcta utilització del lloc web, li recomanem que visiti periòdicament aquesta secció.

L’ús continuat del lloc web implica l’acceptació de la seva política de privacitat.

Propietat intel·lectual i industrial

Aquest lloc web i els continguts inclosos en el mateix (articles, texts, imatges, logotips, marques comercials, programa, etc.) estan protegits per la legislació vigent en matèria de propietat industrial i intel·lectual. Els drets corresponen a Josep Vallejo Tey o a tercers amb els quals ha acordat la seva utilització. El logotip de VMFB advocats es troben protegides per la normativa de propietat industrial.

Josep Vallejo Tey i VMFB advocats presenten els continguts que figuren en aquest lloc web amb la finalitat d’informació i publicitat de les seves activitats. Per això, es prohibeix expressament la seva reproducció, còpia, modificació, distribució o transformació per a altres finalitats sense l’expressa autorització per escrit de Josep Vallejo Tey.

Josep Vallejo Tey es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts d’aquest lloc web, en qualsevol moment i sense previ avís.

Limitació de la responsabilitat

La informació continguda en aquest lloc web pot no ser correcta, malgrat els esforços realitzats per a portar a terme la seva exactitud i actualització. En conseqüència, Josep Vallejo Tey no es responsabilitza dels errors continguts, ni dels danys o perjudicis derivats de la seva utilització. Josep Vallejo Tey no quedarà obligat amb els usuaris que sol·licitin serveis fins que rebin confirmació expressa d’haver estat acceptada la seva sol·licitud.

Aquest lloc web conté enllaços a altres llocs webs aliens a Josep Vallejo Tey, enllaços que es presenten únicament amb fins informatius. La responsabilitat dels continguts de les pàgines enllaçades correspon als respectius titulars d’aquestes pàgines.

Josep Vallejo Tey no es fa responsable dels danys i perjudicis derivats de l’ús d’aquest lloc web o dels seus continguts, no garantint l’absència de virus o la impossibilitat de causar danys en els sistemes informàtics de l’usuari.

En cas de que l’usuari detecti errors en la informació continguda, es pot posar en contacte amb el titular del lloc web a la direcció de correu electrònic: jvallejotey@telefonica.net.

Política de protecció de dades de caràcter personal

A través del present avís legal, s’informa als usuaris d’aquest lloc web, en compliment de la Llei Orgànica 13/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (RGPD), sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de forma lliure i voluntària, si desitgen facilitar les dades personals que els siguin sol·licitades.

L’usuari, al facilitar voluntàriament les seves dades personals a través de qualsevol missatge de correu electrònic i acceptar el seu enviament, autoritza expressament a Josep Vallejo Tey perquè els tracti i incorpori en un fitxer de la seva propietat.

La recollida i tractament de les dades personals que l’usuari faciliti té com finalitat el manteniment, garantia i control de la relació establerta entre aquest i el professional, incloent l’enviament d’informació sobre els serveis que ofereix aquesta entitat per correu electrònic.

Josep Vallejo Tey  ha adoptat les mesures tècniques necessàries per a evitar l’alteració, pèrdua o tractament no autoritzat de les dades personals que l’usuari faciliti, tenint en compte les limitacions que presenta Internet, i manifesta el seu compromís de confidencialitat respecte al tractament de les dades personals de l’usuari.

L’usuari té dret a accedir a la informació recopilada, rectificar-la en cas d’ ésser errònia, cancel·lar-la o oposar-se al seu tractament per mitjà de missatge de correu electrònic dirigit a jvallejotey@telefonica.net o per correu postal dirigit a l’adreça que figura en l’encapçalament d’aquesta nota legal. En ambdós casos s’haurà d’acreditar suficientment la identitat de l’usuari.

Legislació aplicable i tribunals competents

Les condicions d’aquest lloc web i les relacions entre l’usuari i es regiran per la legislació espanyola.

Per a conèixer qualsevol discrepància que pugui sorgir entre l’usuari i Josep Vallejo Tey, ambdós se sotmeten als Jutjats i Tribunals del domicili de l’usuari en cas de ser persona física i als Jutjats i Tribunals de Barcelona en el cas d’ésser l’usuari persona jurídica, renunciant a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.