Luis Fernández Blanque

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, Col·legiat al ICAB l’any 1997. 

Des de aleshores la seva principal activitat ha estat el lliure exercici de l’Advocacia. Compta amb una amplia experiència tant en la direcció i tramitació de procediments judicials, com en l’àmbit de l’assessorament no contenciós.

Especialitzat en tots els àmbits relacionats amb el  Dret Immobiliari i de la Construcció (contractació, urbanístic, activitats, fiscal, habitabilitat, desenvolupament de projectes, vicis de la construcció, hipotecari i registral, propietat horitzontal, etc), així com en el dret de Successions. 

Ha participat en diversos cursos i ponències relatius amb la matèria.

Forma part de l’ ICAB des del 1997 i és membre de la Secció de Dret de la Construcció, Secció de Dret Civil, Secció de Dret Administratiu, Secció de Dret Fiscal i Financer, Secció de Dret Mercantil, Secció de Dret Processal, Secció de Dret Concursal, Secció de Dret de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, Secció de Drets de Propietat Intel·lectual i Drets d'Imatge, Secció de Dret de la Competència i de la Propietat Industrial.

Dins de l’àmbit de les quals s’ha desenvolupat habitualment la seva activitat, al llarg d’aquest anys.

 

Advocat

ICAB 24428luisfernandez@fba.cat
+34 934 520 835
+34 934 520 836